Stichting MILO
in Thailand
x

In december 2004 had ik de eerste ontmoeting met mijn biologische familie.

Na deze eerste ontmoeting is er veel gebeurd. Ik had een hoop te verwerken en het moeilijkste vond ik om te gaan met het feit dat mijn familie in Thailand er matig aan toe was. Ik kon me niet neerleggen bij de armoede en levensomstandigheden waarin mijn ouders (en hun omgeving) leefden.

Ik was er zeker van dat ik er alles aan wou doen om mijn familie in Thailand te helpen, maar mijn eigen (financiële) situatie liet dat ook nauwelijks toe.

Al snel bleek dat ik er niet alleen voor stond, want niet alleen mijn familie en vrienden gaven mij steun, ook mensen die de uitzending van Spoorloos gezien hadden boden spontaan hulp aan.

In het voorjaar van 2006 werd er door de scholengroep waar ik voor werk een sponsorloop gehouden. De opbrengst was geheel voor mijn familie in Thailand! Het bedrag was maar liefs 1800 euro! En zoveel geld schept natuurlijk ook verplichtingen.

Na een hoop gepuzzel van statuten schrijven, het benoemen van een bestuur en inschrijving bij de kamer van koophandel, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de officiële oprichting van

 "Stichting MILO".

Ik heel erg blij en voel me bevoorrecht dat ik via deze weg een stel prachtige mensen in Thailand kan helpen.